นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์ มาตรการสถานประกอบกิจการ \\

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

#ประชาสัมพันธ์ มาตรการสถานประกอบกิจการ "สถานที่จำหน่ายอาหาร" และ มาตรการสถานประกอบกิจการ "ตลาด"