องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

โรงแรม/ที่พัก
05 มี.ค. 2562

ริมธาร รีสอร์ท

05 มี.ค. 2562

เกล็ดเพชร เกสท์เฮ้าส์

05 มี.ค. 2562

ภูแสงตะวัน รีสอร์ท

26 ก.พ. 2562

ชมจันทร์ ริเวอร์ไซด์ เกสท์เฮ้าส์