นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเทอดไทย

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2565 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น.
นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมเพื่อจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมในตำบลเทอดไทย 
วาระการประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเทอดไทย โดยการคัดเลือกจากตัวแทนของแต่ละชนเผ่า เพื่อจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าประจำตำบลเทอดไทย ณ ห้องประชุม อบต.เทอดไทย