องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 08.00 - 17.00 น.

เมื่อวันที่ 08 ต.ค. 2564 , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เจ้าหน้าที่ฯ อบต.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเลือกตั้งในเขตตำบลเทอดไทย #ขอเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 08.00 - 17.00 น.