นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 8

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 , เปิดอ่าน 26 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30น.
นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย รองปลัด.อบต. เข้าร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 8 พร้อมให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการดำรงชีวิตต่อไป ร่วมกับ ปลัดอำเภอ/สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง/หน่วยงานข้าราชการ/หน่วยงานทหาร/ นายก.อบต.แม่สลองใน/กำนัน ต.เทอดไทย/ตำรวจ/ทหาร และหน่วยงานอื่นๆ 
โดยมี ว่าที่ร้อยโท พงค์ กูลนรา นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่ 8 พร้อมให้คำแนะนำในการออกไปใช้ชีวิตจริงให้มีชีวิตทีดีและมีความสุขต่อตนเองและผู้อื่น ณ ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง-แม่จัน ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น