นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้ผู้ที่สมควรที่รับทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้มีมติในการประชุมครั้งที่3/2565 เมื้อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 30 ราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น