องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ จากธนาคาร ธกส. สาขาแม่จัน ขอปิดให้บริการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง
#แจ้งประชาสัมพันธ์ จากธนาคาร ธกส. สาขาแม่จัน 
ขอปิดให้บริการ ฝาก ถอน ทำบัตร ATM และธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เป็นการชั่วคราว  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00-15.00น.
ขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ด้วย