นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 2 คัน

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2562 , เปิดอ่าน 212 ครั้ง