นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมอบรมโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอกไปทำงานต่างประเทศ จ.เชียงราย 2565

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2565 , เปิดอ่าน 9 ครั้ง
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.
นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นเข้าร่วมอบรมโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอกไปทำงานต่างประเทศ จ.เชียงราย 2565 และเป็นประธานพิธีปิดการอบรมให้ความรู้ฯ 
โดยมีวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย มาอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สวัสดิการทำงานไปทำงานต่างประเทศ การจ้างงาน การจัดหางาน หรือสิทธิผู้ประกันตนของสำนักงาประกันสังคม เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น