นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ร่วมถึงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า และล้มทับบ้านเรือนของประชาชน

เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2564 , เปิดอ่าน 2 ครั้ง
เมื่อวันที่ 3 - 6 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย 
นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้ สิบเอก อวิรุทธิ์ ปันต่า รองปลัดอบต. และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ร่วมกับ ทหารม้า ร้อยม1.ฉ.กม.3 ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชนบ้านห้วยหม้อ และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 
       ร่วมกิจกรรมดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่อยู่ใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ร่วมถึงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า และล้มทับบ้านเรือนของประชาชน ณ บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่14 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย