นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงไฟกิ่ง จำนวน 21 จุด ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11

เมื่อวันที่ 03 มิ.ย. 2564 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โดยผู้บริหารท้องถิ่น 
นายเตชินท์ ติยะไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้กองช่างช่างไฟฟ้าดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไฟกิ่ง จำนวน 21 จุด ณ บ้านพญาไพรลิทู่ ม.11 
และเวลา 19.30น. ได้ดำเนินการทดสอบปล่อยกระแสไฟกิ่ง 
เพื่อตรวจดูความสว่างของไฟกิ่งบริเวณรอบๆ 
#แสงสว่างๆ ปลอดภัยจากการเดินทางในยามมืด