นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ สุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีฯ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ภายใต้กิจกรรม \\

เมื่อวันที่ 03 มิ.ย. 2564 , เปิดอ่าน 4 ครั้ง